Waluta:

Język:

  • Brak produktów w koszyku.
  • Brak produktów w koszyku.
  • Brak produktów w koszyku.

Polityka zwrotów

  /  Polityka zwrotów
  1. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie martatrojanowska.com są robione na zamówienie klienta, dlatego po uzgodnieniu i potwierdzeniu przez klienta specyfikacji, a tym samym przyjęcia przez sklep martatrojanowska.com zamówienia do realizacji, Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com.
  2. Do momentu uzgodnienia i potwierdzenia przez klienta specyfikacji klient ma prawo zrezygnować z części lub całości zamówienia.
  3. Zwrot należności Klientowi nastąpi w sposób i terminach zgodnych  Par. 13 Regulaminu Sklepu.
  4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy przed potwierdzeniem specyfikacji powinien poinformować Studio Impress Marta Trojanowska o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;